تبلیغات
جهان بدون قطب - اخطار شماره 2
تاریخ : جمعه 26 خرداد 1391 | 05:03 ب.ظ | نویسنده : حسنعلی سلیم آبادی فراهانی

اخطار شماره2:

از کلیه عزیزان تقاضا مندم اخطار هارا به اطلاع دوستان برسانند.

پیرو اخطار شماره شماره 1-دنیا باید تغییر ساختار پیدا کند,وضعیت عمومی فقط به نفع چندین نفر در دنیا می باشد.

نحوه تغییر ساختار:

1:جامع جهانی یا سازمان ملل متحد باید تغییر ساختار داشته باشد و تعداد اعضا در آن و نحوه انتخاب رئیس و دیگر اعضا باید تغییرات جدید انجام شود.

2:تغییر مکان سازمان ملل - سازمان ملل باید در جایی قرار گیرد که امکان دسترسی به آن برای تمام ملل قابل دسترسی باشد و مثل حال نیازی به داشتن ویزا و روادید نداشته باشد.

3:تمام سازمان های ملل متحد باید تغییر مکان داده شوند.

4:پراکندگی سازمانهای ملل متحد توقف داده شوند و تمام ساختمانها در یک محل باید واقع گردند.

5:در دنیا دیگر قطب بندی تمام شده و وقت آن رسیده است که دنیا یک قطبی و به نام پهنای آسمان باشد.

6:نحوه انتخابات سازمانها ملل متحد متعاقبا اعلام خواهد شد و تغییر مکان سازمانها و نحوه ساخت و شهر محل سازمان های ملل متحد اعلام خواهد شد.

7:جنبشی به سوی پهنای آسمان - پر از قومیت های مختلف و زنگ ها و نژاد های گوناگون تحت نظر یک آفریننده.

منتظر اخطار های بعدی باشید

لطفا نظرات خود را راجع به مطلب بنویسید

پایان اخطار شماره 21