تبلیغات
جهان بدون قطب - اطلاعیه شماره 5
تاریخ : پنجشنبه 1 تیر 1391 | 09:31 ب.ظ | نویسنده : حسنعلی سلیم آبادی فراهانی

محل انتخابی برای کشور سازمانهای ملل که در 25 کیلومتری شیراز واقع میشود واقعا از هر نظر شایسته میباشد. چرا که تقریبا تمام ملل جهان مطلع می باشند که این محل در 2500 سال قبل مرکز امپراطوری بزرگی بوده است که حق ملل در آنجا ضایع نمی شده است.از تمامی ملل آزاده دنیا درخواست نظر دارم که چنین سازمانی آیا نباید در این محل واقع شود. کشور سازمان ملل دارای ساختمان های متعدد ومتمرکز در یکجا و بطوریکه از پراکندگی آنهاجلوگیری میشود مثل سازمان ملل در نیویورک (مقر اصلی)

مقر اروپایی سازمان ملل ( ژنو - سوئیس )

سازمان های وابسته به سازمانهای ملل واقع در لاهه ، ژنو ، وین ، منترال ، کپنهاک ، بن و روم و ...

که جملگی ساختمان های سازمان ملل متحد به عبارت ذیل :

ساختمان اصلی سازمان ملل (مجمع عمومی)

یونسکو

یونیسف

کمیسیاریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان

شورای امنیت

شورای اقتصادی و اجتمایی

دیوان بین المللی دادگستری

دیوان محاکم و جرایم بین المللی

محیط زیست سازمان ملل

برنامه عمران سازمان ملل

سازمان بهداشت جهانی

و سازمانهای وابسته دیگر

و سازمانهای بین المللی که در سایر کشور ها مستقر میباشند،تمامی این سازمان ها در کشور (کشور سازمان ملل  در حال تاسیس ) یکجا و متمرکز و دارای ساختمانهای مجلل که زیر نظر مهندسین و معماران با سابقه ی  بین المللی ساخته و تمامی سازمانها تحت نظر مجمع جهانی ملل انجام وظیفه خواهند نمود.1